Nedir bu otizm yelpazesi?

Uzun yıllardır pek çok otizm ya da otizme benziyor tanısı almış çocuklara eğitim verdik. Vermeye de devam ediyoruz.
Ne mutlu ki başarı hikayeleri daha çok…Bebeklik döneminde küçük küçük sinyaller veren bu nöro-gelişimsel bozukluk, sosyal etkileşimde ve yeterli sosyal iletişim ediniminde güçlüklerle kendini göstermektedir.

Duyu Bütünleme Terapisi

Bir duyu organı yolu ile alınan bilgi, süreçlenirken diğer duyu sistemlerine de çevrilir. Bu yeti, herhangi bir şeyi tümüyle anlamamızı ve onu çeşitli görüş açılarından irdelememizi mümkün kılar. öğrenmek için bir tek duyudan alınan mesaj yeterli değildir, bütün duyularımızı kullanarak algılamaya ve algılanan mesajlar arasında ilişki kurmaya gerek vardır.

Adolesan Dönemi

Ergenlik dönemi genel olarak, çocukluktan çıkış ve yetişkinliğe adım atış arasındaki ara bir dönem olarak tanımlansa da,gelişimsel süreç içerisinde kendine özgü koşulları olan,kişinin kendini yapılandırdığı, bir değerler sistemi oluşturduğu,

Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminin en sık rastlanılan kendini dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Okul öncesi dönemden başlayıp, ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde de dikkat dağınıklığı,akademik başarıda düşüklük, toplumsal uyumda güçlük, davranış problemleri, duygusal problemler devam edebilmektedir.